1994 Utbildningar i Produktivt Underhåll.
1995- Service kontrakt på Styrsystem för fastigheter installationer service och ombyggnader för fastighetsbolag i Uppsala.
1994 Organisationsutredning, underhållsutbildning, projektledning samt inhyrd som underhålls- och teknikchef för Hydro Fundo AB i Charlottenberg.
1995 inhyrd chef för Underhålls- och teknikverksamheten inom Juvelbagerierna i Stockholm (numera Schulstad och sålt till Skogaholmsbröd)
1996-1998 Utvecklingsuppdrag Samarbetesprojekt produktion – underhåll Stora Fors AB. 1996-2000 Utbildningar i Ledarskap och Underhåll i Börje Idhammar AB:s regi
Utveckling av Underhållsdatasystem inklusive marknadsföring i Idus AB Härnösand.
1997-2000 Utbildnings uppdrag och service på system.
1998-1999 Införande av operatörsunderhåll hos SCA Mölnlycke i Mölnlycke och utbildning av operatörer i underhållsteknik.
1998 – 2003 Utbildnings uppdrag och service på UH-system.
1998 Konsult uppdrag Koordinering och montageövervakning av Sodapanna reparation hos Vallviks Bruk AB i Vallvik.
1999 Konsultuppdrag som Site Manager vid ombyggnad av Sodapanna hos Assi Domän Sepap as. Steti i Tjeckien.
2000 Utveckling av Underhållsverksamheten hos Assidomän SEPAP
numera Franschatch Pulp & Paper a.s.
2001 Utveckling av underhållsverksamheten, underhållschef hos Ericsson Power Modules i Kalmar.
2002 Inhyrd El automationschef utveckling av verksamhet och anställning av personal Tumba Bruk Crane AB.
2002 Kontroll, koordinering och montageledning ombyggnad av pappersmaskin 3 Frantschach Pulp & Paper a.s Steti i Tjeckien.

a.jensenReferenser