Införande av nya rutiner, nytt underhållsdatasystem, återinförande av rutiner och aktiviteter som avstannat under lågkonjunkturen.
Ex. Förebyggandeunderhåll, städrutiner, dokumentation, arbetsorderrutiner, backupprutiner, rapporteringsrutiner, produktivt, förrådsrutiner underhåll m.m.
Vi genomför och eller deltar i ombyggnads och nya projekt inom maskinteknik, rör, pannor, m.m. inom alla industrier.
Vi har även tillgång till logistiker för utveckling av transport och förrådsrutiner m.m.
Vi arbetar ibland som montageledare och projektledare både i beställar ledet och åt företag som levererar utrustning inom process-, pappers-, värmekraft-, mekanisk-, samt livsmedelsindustrin.
Vi samarbetar med konsulter inom olika branscher samt bedriver intern och extern utbildning inom underhållsteknik, organisationsutveckling, underhållsfilosofi m.m.

a.jensenVåra tjänster